Player loader spinning star

Loading...


0
0
< / >  Embed
iframe embed code
360° VR Video [360 VR] 밤비 Med Audi TT över Öresundsbron

Categories Travel, Lifestyle, Sports, Music

Öresundsförbindelsen (danska: Øresundsforbindelsen) eller Öresundsbron är en 15,9 km lång förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö (Lernacken, Limhamn-Bunkeflo) och Köpenhamn (Kastrup, Amager) som öppnade 1 juli 2000.

Förbindelsen består av en 7,8 kilometer lång brodel med tillfarter; Öresundsbron. De omkring 4 kilometerna närmast Danmark utgörs av en tunnel, eftersom spannet på en högbro hade varit en fara för flygtrafiken vid Kastrups flygplats. Som övergång från bro till tunnel tillskapades ön Pepparholm med en längd av cirka 4 kilometer.

Förbindelsen består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Motorvägen utgör en del av E20. Trafikmängden 2009 per dygn var på vägen 19 500 fordon, och 2008 på järnvägen 29 000 passagerare.