Player loader spinning star

Loading...


2
0
< / >  Embed
iframe embed code
avatar
360° video fra Ringve botaniske hage - NTNU - Trondheim

Categories Travel, Lifestyle, Sports

Ringve botaniske hage - NTNU
Plantene i botanisk hage er levende samlinger som brukes til forskning, undervisning og bevaring av truete planter. Samtidig formidler hagen kunnskap om det botaniske mangfoldet og om plantenes betydning for mennesker og dyr. Plantene i botanisk hage er derfor både utstilling og vitenskapelig samling.